تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1370 
علوم سیاسی و معارف اسلامی 
امام صادق(ع) 
19.00 
دکترا 
1377 
علوم سیاسی(اندیشه های سیاسی) 
دانشگاه تهران 
17.45 
سطح 1 
1370